facebook_paper

Facebook Paper nedir, Sosyal medya sitelerinin en aktifi olan Facebook’tan yeni bir uygulama daha geliyor. Sadece iOS platformunda çal??acak olan Facebook Paper ad?ndaki yeni uygulama haber bazl? bir sisteme sahip; haber kayna?? ve dünyadan haberleri sizlere sunacak. ?imdilik sadece Amerika için ç?k?? yapacak olan uygulamada 19 farkl? haber kategorisi yer almakta.

Uygulamas?nda iPhone’un sensörlerini ve iOS 7’nin yeniliklerini sonuna kadar kullanan Facebook, sadece haber okumak isteyenlere hitap edecek. Facebook Paper üzerinden haber okuyabilir ve bunlar? arkada?lar?n?z ile payla?abilirsiniz. Çok sade bir arayüze sahip olan uygulama ?imdiden dikkatleri üzerine çekmi? durumda.
Dilerseniz laf? daha fazla uzatmadan Facebook Paper için yay?nlanan video ile sizleri ba? ba?a b?rakal?m.

Türkiye App Store’una gelmeyecek
19 farkl? konunun bulundu?u haber kaynaklar?n?n yan?nda Facebook’ta bulunan haberleri de gösteren uygulama, 3 ?ubat tarihinde App Store’daki yerini alacak. ?lk etapta Amerika için yay?nlanacak olan uygulaman?n, Türkiye’ye ne zaman sunulaca?? bilinmiyor.


0 Yorumlar