nintendo

Nintendo’dan üzen aç?klama, Oyun sektörünün efsane isimlerinden biri olan Nintendo bugünlerde çok kötü, mali aç?dan zarar ya?anan günler geçirmekte. 2013 y?l? sonunda büyük kay?plar, zararlar ya?ayan firma ?ubat ay?ndan itibaren üst düzey yöneticilerinin maa?lar?nda bile yüzde ellilik bir kesintiye gidece?ini aç?klam??t?. Bunun yan? s?ra Nintendo CEO’su Satoru Iwata da Nintendo’nun art?k mobil platformlara oyun üretmeyece?ini dile getirdi.

?irketin Super Mario Bros ve Pokemon gibi sevilen oyunlar?n? ?uana kadar kendi konsollar? hariç hiç bir platforma resmi olarak ç?kartmayanNintendo, bu politikas?nda oldukça ?srarl? gözüküyor. Engadget’a aç?klama yapan CEO Satoru Iwata, ?irketin kesinlikle böyle bir plan?n?n olmad???n?2014 y?l? için en büyük hedeflerinin oyun konsolu Wii U’nun sat??lar?n? artt?rmak oldu?unu söyledi.

?irketin bu plan? özellikle Pokemon severler taraf?ndan oldukça ele?tirilse de Nintendo karar?ndan vazgeçip sevilen oyunlar?n? mobil platformlara ç?kartaca?a benzemiyor. Son piyasa ara?t?rmalar? ise ?irketin dü?üncelerinin aksini söylemekte. Pokemon X ve Y oyununun mobil platformlara sunulmas? halinde çok k?sa sürede bir milyon indirme baraj?n? a?aca?? tahmin edilmekte.


0 Yorumlar