src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/makemake.jpg” alt=”” title=”makemake” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1677″ />

Birkaç y?l önce Plüton’un yak?n?nda yeni bir gezegen ke?fedilmi?ti. Oldukça küçük olan bu gezegenin üzerine olan çal??malar devam ederken ad? da Makemake olarak belirlendi. Geçti?imiz gün Makemake’ten yeni haber geldi. Aç?klamalara göre cüce gezegenimizin bir atmosferi bulunmuyor. Belki biraz gaz bulutu bulunabilir.

Yap?lan ara?t?rmalar?n sonucunda Nature adl? dergide yay?mlanan makalede gezegende atmosfer olmad??? belirtildi. Güne?ten oldukça uzak bir konumda bulunan Makemake’in genel s?cakl??? ise -240 derece civar?nda seyrediyor. Bu haberden sonra bilim adamlar?n?n gezegen üzerine daha fazla kafa yorup yormayaca?? beklenirken Mars’tan gelecek yeni haberleri de beklemekteyiz.


0 Yorumlar