src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/facebook_chatroom-300×167.jpg” alt=”facebook_chatroom” width=”300″ height=”167″ class=”alignnone size-medium wp-image-3461″ />

Facebook yenilik üzerine yenilik getirmeye devam ediyor. Bundan 5 sene önce en çok kullan?lan uygulamalar aras?nda yer alan MIRc ve ICQ gibi sistemler art?k Facebook içinde de yer alacak, yani sohbet odalar?. ?u anda da halen aktif olarak kullan?lmakta olan sohbet uygulamalar? bulunuyor ama Facebook ve Twitter gibi sosyal a?lar?n bu uygulamalar?n sonunu getirdi?i kesin. Geçti?imiz gün TechCruch taraf?ndan ortaya at?lan iddiaya göre Facebook sohbet odalar? uygulamas?n? sistemine ekleyecekti. Biz bu haberi sizlerle payla?mak için bir do?rulama daha bekledik ve sonunda o do?rulama da geldi, hem de CNET taraf?ndan.

Facebook sohbet odalar? asl?nda konu?ma penceresine arkada? ekleme gibi bir sisteme sahip olacak ama daha güzel bir arayüze sahip olup daha i?levsel yönler kazanacak. Profilinizde ekli olan arkada?lar?n?zla birlikte sohbet odalar? olu?turabileceksiniz. Bunla birlikte bu sohbet odalar?n?n kendi duvarlar? olacak, oralarda istedi?iniz ?eyleri payla?abileceksiniz. Üstelik yeni yap?land?r?lan gizlilik ayarlar?na göre e?er izin vermezseniz sohbet odas? d???nda olan ki?iler bu odaya dair hiçbir bilgiyi ele geçiremeyecek.


0 Yorumlar