src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/twitter-300×112.png” alt=”twitter” width=”300″ height=”112″ class=”alignnone size-medium wp-image-3464″ />

Son zamanlarda kullan?m oran? bir hayli fazla artan Twitter art?k yeni düzenlemeler getiriyor. Dünyan?n neredeyse her yerinde ba?layan ayaklanmalar yeni özelli?in gelmesinde önemli rol oynad?. Ülkemizdeki Gezi Park? olaylar?, Brezilya’daki olaylar ve di?er etkinlikler derken Twitter trafik ak???n?n fazlas?yla artt??? kesin. Bu konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan CEO Dick Costolo, canl? etkinlikler ve baz? olaylarda anasayfadaki ak???n oldukça artt???n?, tweetlerin takip edilemez h?zla seyretti?ini ve buna bir çözüm getirmeyi planlad?klar?n? dile getirdi.

Brookings Center’da düzenlenen bir etkinlikte söz sahibi olan Costolo, belli zamanlarda kronolojik tweet sisteminden vazgeçebileceklerini ifade etti. Bu sistemin yerine “önemli geli?meler” sistemi getirilecek ve bu sayede sadece önemli olan tweetler kullan?c?lara ula?acak. Tabi bu özellik opsiyonel olarak kullan?c?lara sunulacak, isteyen yine tüm tweetlere eri?ebilecek. Costolo’nun kullan?c?lara vaat etti?i özellikler bunlarla da s?n?rl? de?il. Gelen bilgilere göre kullan?c?lar baz? zaman dilimi içindeki tweetleri ve görselleri kay?t alt?na alabilecek, sonra bunlar? tekrar görebilecekler. Bunlar da devletlere olan kar??tl???n yeni bir faydas? olarak gözümüze çarp?yor.


0 Yorumlar