Facebook’tan sizleri kimlerin sildi?ini ve Twitter’dan kimlerin unfollow yapt???n? bu vakte kadar en az bir kere kesinlikle ara?t?rm??s?n?zd?r. Genelde sahte yaz?l?mlar bu yollar ile sizlerin bilginizi almaya çal???rlar, ama a?a??da vermi? oldu?umuz linklerden gerçekten sizleri kimin sildi?ini ve takip etmekten vazgeçti?ini görebilirsiniz.

Unfriend Finder adl? uygulamay? taray?c?n?za entegre etti?inizde o vakitten sonra sizleri kimin sildi?ini görebiliyorsunuz, ço?u taray?c? ile uyumludur. Unfriend Finder indirmek için t?klay?n?z

TwentyFeet ise Twitter’da olup biten neredeyse her ?eyin istatisti?ine ula?man?z? sa?l?yor. Onu da buradan indirebilirsiniz.

Yine Unfollowers.Me adresten sizleri Twitter’da kimin unfollow etti?ini görebilirsiniz. Unfollowers’a ula?mak için buraya t?klay?n?z


0 Yorumlar