src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/facebook_reklam.jpg” alt=”facebook_reklam” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5510″ />

Bundan aylar önce vermi? oldu?umuz bir haberde Facebook’un önümüzdeki dönemde, yani bugünlerde bizleri videolu reklamlarla bulu?turaca??n? aç?klam??t?k. ?lk önce YouTube ile hayat?m?za giren bu reklam türü birkaç ay içinde Facebook kullan?c?lar?na da sunulacak. Kullan?c?n?n hiçbir deneyimini etkilemeyecek olan yeni reklamlar ?u anda test a?amas?nda ve gelen bilgilere göre son a?amalara da yakla??lm??.

Facebook, bir blog gönderisinde yapt??? duyuruda 15 saniyelik video reklamlar?n?n önümüzdeki aylarda kullan?c?lar?n haber kayna??nda görünmeye ba?layaca??n? söyledi. Videolar, ekranda göründükleri anda çalmaya ba?layacaklar ancak deneyiminizi engellemeyecekler. Videolu reklamlar?n genellikle sessiz olacaklar?, ekran? kayd?rd???n?zda duracaklar? söyleniyor.

Reklamla ilgilenen kullan?c?lar, pencereye t?klayarak videoyu tam ekran haline getirip sesli olarak seyredebilecekler. Sponsorlu videolar, çok k?sa olacaklar? gibi belirli topluluklar? hedef alacaklar.

Videolu reklamlar? ücretlendirme i?inden kendisini uzak tutmak isteyen Facebook, bu i?i ba??ms?z bir firmaya b?rakacak. Facebook’tan yap?lan aç?klamaya göre firma, TV ve video mant?ksal analiz firmas? Ace Metrix ile çal??arak reklamlar?n “yarat?c? kalitesini” de?erlendirecek. Bu ?ekilde her videonun “izlenebilirli?i, anlaml?l??? ve duygusal yank?s?” belirlenecek.


0 Yorumlar