Facebook, Yahoo’nun açt??? davan?n ard?ndan büyük ?irketlerden paten sat?n alma yoluna gitmi?ti. Bu hamlenin son aya??n? da Microsoft’tan al?nan 550 milyon dolarl?k patent oldu.

Buna göre Facebook, Microsoft’a 550 milyon dolar ödeyerek Microsoft’un ve Microsoft’un AOL’den alaca?? 650 patente konmu? oldu.


0 Yorumlar