• Microsoft’un geliri arttı

  Geride b?rakt???m?z Nisan – Haziran döneminin mali gelirleri Microsoft taraf?ndan aç?kland?. Global takvime oranla senenin ikinci dönemi olmas?na ra?men Microsoft kaynaklar?nda senenin dördüncü çeyre?i olarak...

 • Xbox’ın yeni yöneticileri belli oldu

  Microsoft’un yeni CEO’su Satya Nadella, göreve ba?lad???ndan bu yana radikal de?i?iklikler yapmaya devam ediyor. ?imdi de Microsoft bünyesinde bulunan konsollar?n yönetimini elinde bulunduran ki?i, yani...

 • Xbox One’a yeni reklam

  Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan yeni nesil oyun konsollar? Microsoft ve Sony aras?ndaki sava?? biraz daha k?zd?rd?. ?ki konsol da mükemmel sat?? derecelerini yakalayarak rekorlara...

 • Surface Pro 2 Sorunları

  Özellikle tasar?m?, sonra da üstün teknik özellikleriyle ilk ç?kt??? dönemde kullan?c?lar?n ilgisini fazlas?yla çeken, ard?ndan sat?? de?erlerinde dü?ü? ya?ayan ancak buna ra?men halen en çok...