src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/facebook_smile.jpg” alt=”” title=”facebook_smile” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2341″ />

Son zamanlarda yenilik üstüne yenilik getiren Facebook’tan bir hamle daha geldi. Yak?n bir tarihten itibaren bir durum payla??rken yeni etiketleme sistemi sayesinde o anki ruh halimizi bildiren bir smiley da kullanabilece?iz. Bunun nas?l, hangileri oldu?unu yukar?daki resimden görebilirsiniz, tabi görsellerin daha kaliteli olmas? bekleniyor.

Gelen bilgilere göre ilk etapta sadece 7 tane ruh hali, smiley eklenecek. Ve e?er biz de Facebook’u bu vakte kadar iyi tan?d?ysak abartmazlar da. Yine bu ruh halinizi belirten görsellere arkada?lar?n?z? veya ba?ka sayfalar? etiketleyebileceksiniz. Tamamen ?u anki ki?i etiketleme sistemi ile ayn? türde çal??an yenili?in tam olarak ne zaman gelece?i bilinmemekle beraber mobil uygulamaya gelip gelmeyece?i de bilinmiyor.


0 Yorumlar