src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/4g.jpg” alt=”” title=”4g” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2338″ />

Ülkemiz ve telefon kullan?c?lar? ad?na büyük önem arz eden 4G teknolojisi için sonunda somut bir ad?m at?ld?. Dün ak?am saatlerinde ASELSAN’dan gelen habere göre 4G anla?mas? Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m’?n da kat?l?m?yla imzaland?. Böylelikle bu anla?maya imza atm?? 70. ülke olduk.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, daha önce askeri haberle?me ve elektronik alanlarda ba?ar?lar?yla kendilerini ispatlad?klar?n?, bundan sonraki çal??malar?nda sivil kurumlarla daha fazla iç içe olacaklar?n? dile getirdi. Özellikle sa?l?k sektöründe yat?r?m yapmak istediklerini belirten Ergeneman, ASELSAN’?n ülkemizdeki 4G baz istasyonlar?n? kurmak için büyük bir çaba harcayaca??n? söyleyerek sözlerine nokta koydu.


0 Yorumlar