Facebook’un bir süredir Facebook Phone’un üretimiyle ilgili firmalarla görü?üyordu. Gelen haberlerin telefonu üretecek firman?n HTC olaca?? yönünde birle?iyor.

Digitimes’ta yer alan habere göre Facebook kendi markas?n? ta??yan bir ak?ll? telefon üretmeyi zaten planl?yordu. Bu planlar?n içinde HTC  ile i? birli?i yapma ihtimali di?er firmalara göre a??r bas?yor.


0 Yorumlar