Pipo W4

Ucuz fiyatl? tabletler aras?nda yenilerin kat?l?m? tam gaz devam ediyor. Uzun zamand?r Android’e rakip olarak ucuz fiyatl? Windows i?letim sistemli tabletlerin sat??a sunuldu?una tan?kl?k ediyoruz, ?imdi de HKTDC’den yeni bir tablet daha geldi ve fiyat ortalamas?n? o kadar çok a?a??ya çekti ki, yak?n zamanda 100 liraya bile Windows tablet bulabilece?iz san?r?m. HKTDC tablet fiyat? olarak 65 dolar aç?kland?. Tabletin ülkemize gelip gelmeyece?i hakk?nda henüz bir bilgiye sahip olmasak da zaman içinde gelmesinin mümkün oldu?unu söyleyebiliriz.

Teknik özellikleri

Henüz sat??a sunulan tablet 65 dolarl?k fiyat?yla bu alandaki rekoru da ele geçirmi? durumda. 4 çekirdekli Intel Z3735G Bay Trail i?lemci ile gelen cihazda 1024×600 piksel 7 inç ekran, 1 GB bellek, 16 GB dahili haf?za bulunuyor.

Android’e yeni rakipler

Cihaz?n nas?l bir kullan?c? deneyimi vaadetti?i bilinmezken, son dönemde artan ucuz Windows tabletlerin Android’li cihazlar? etkileyebilece?i dü?ünülüyor. Bakal?m önümüzdeki günlerde fiyatlar?n daha a?a?? gitti?ini görebilecek miyiz?


0 Yorumlar