Taray?c? sektörünün en eski üyelerinden olan Firefox, yeni sürümünü dün itibariyle bizlere sundu. Bu aralar, özellike Google Chrome’un ç?kmas?n?n ard?ndan kullan?m?nda büyük bir dü?ü? ya?ayan taray?c? Internet Explorer’?n da yeni sürümünün gelmesiyle beraber iyice a?a??lara do?ru yönelmi?ti.

Yap?mc? Mozilla, Firefox 17’yi dün bizlere duyurdu ve program ?u anda indirmeye aç?k. Bu programda özel sosyal a?lar için özel API Key’ler geli?tirilmi?. Ayr?ca bu taray?c?n?n ku?kusuz en büyük özelli?i Facebook ile yapt?klar? anla?ma sonucu gerçekle?tirdikleri, taray?c? içerisinde yer alan Facebook Messenger. Laf? daha fazla uzatmay?p sizlere download linkini de verelim.

Mozilla Firefox 17 indir download


0 Yorumlar