src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/fenerbahce_yandex-300×203.jpg” alt=”” title=”fenerbahce_yandex” width=”300″ height=”203″ class=”alignnone size-medium wp-image-1630″ />

Fenerbahçelilerin bekledi?i büyük haber sonunda geldi. Daha önce Galatasaray ile anla?an Yandex, Yandex.GS arama motorunu bizlere sunmu?tu. Uzun süren anla?ma sürecinin ard?ndan Fenerbahçe ile de bir protokol imzaland? ve art?k Yandex.FB’yi de kullan?ma açt?lar. Yukar?daki resimde de mutlu an? görebilirsiniz.

Sonunda Fenerbahçeliler de kendi arama motorlar?na da kavu?tular. Bu haber Fenerbahçe’nin resmi sitesinden aç?kland? ve anla?maya dair foto?raflar da payla?t?. http://www.fbyandex.org’dan arama yaparak tak?m?n?za destek olabilirsiniz. Ayr?ca Fenerbahçe sitesi içinden yapaca??n?z aramalar da Yandex sonuçlar?n? sizlere sunacak. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Aziz Y?ld?r?m, Fenerbahçelileri daha çok yenilik bekledi?ini müjdeledi.


0 Yorumlar