src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/windows_8__-300×168.jpg” alt=”” title=”windows_8__” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-1636″ />

Windows 8 ?unun ?uras?nda ç?kal? sadece 1 ay gibi bir zaman oldu. Ama tabi ki korsan kullan?c?lar, daha do?rusu hackerlar bu k?sa dönemde bile isteklerine ula?abildiler. Asl?nda Windows 8’deki ilk aç?k ilk ba?larda ke?fedilmi?ti, bu aç?k sayesinde çok ucuz bir fiyata Windows 7 bilgisayar?m?za Windows 8’e geçirebiliyorduk.

Windows 8’de yeni ke?fedilen aç?k sizlere s?n?rs?z bir Windows 8’in kap?lar?n? aç?yor. Geli?tirilen sistemin ilk halini anlatal?m. Bu sistemde girilen bilgisayar kodu ile Windows 8’i 180 gün boyunca ücretsiz kullanma hakk?n?z oluyordu. Geli?tirlen sistem ile bu 180 günlük s?n?r, s?n?rs?z bir hâl al?yor ve bu durum korsan olarak gözükmüyor çünkü direkt olarak Microsoft’un veritaban?na da kay?t oluyor.


0 Yorumlar