fitbit_tory_burch

Bundan bir dönem önce Kickstarter üzerinden ba??? toplayarak hedef belirledi?i noktaya ula?may? ba?aran Fitbit, söz verdi?i gibi bizlere ürünlerini sunmu?tu. One, Flex, Zip ve Force adl? modelleriyle aktivite izleyici bileklik sektöründe yeni bir dönem olu?turan Fitbit, ne kadar i?levsel olarak fazla be?eni toplasa da ayn? nitelikteki yorumlar? tasar?m konusunda alamam??t?. Bu sorunun da önüne geçmek için Tory Burch ile bir anla?ma yap?ld?.

Tasar?mc? dokunu?u
Bu konu hakk?nda geri dönü?leri ciddiye alan Fitbit, Flex modelinin ufak boyutlarda olan alg?lay?c?s?na yönelik yeni bileklikler için Amerikal? tasar?mc?s? Tory Burch ile masaya oturdu. Moday? takip eden ki?ilere yönelik tasarlanan bileklik ve kolye ucu, özellikle takt??? aksesuarlara dikkat edenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Fiyat? ne kadar?

??leyi? olarak normal Flex’ten farkl? olmayan bileklik 195, kolye ucu ise 175 Dolar’dan raflardaki yerini ald?. E?er silikon bileklikleri tek ba??na almak isterseniz 38 Dolar veya Flex’in düz renklere sahip standart modelini isterseniz 99 Dolar ödemeniz gerekiyor.


0 Yorumlar