src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/google.jpg” alt=”” title=”google” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2175″ />

Google yeni bir ?ifreleme sistemi üzerinde çal???yor. Hackerlar taraf?ndan çal?nmakta olan ?ifreler yüzünden oldukça ?ikayet ald?klar?n? dile getiren yetkililer bu duruma kal?c? bir çözüm getirmek için donan?msal ?ifreleme üzerinde çal??t?klar?n? anlatt?. Art?k takt???m?z yüzük ile internet sitelerine giri? yapaca??z.

?imdilik oldukça akla yatk?n görülen bu sistemin kötü bir yan? var, yedek ?ifre zorlu?u. Bilgisayar ile kablosuz ileti?im sa?layarak internet sitelerine giri? yapman?za olanak tan?yacak olan bu yüzüklerin kaybolmas? halinde yedek bir cihaza daha ihtiyac?n?z do?uyor ve bunlar?n bir yerde bulunmas? hackerlar taraf?ndan de?il, tan?d?klar?n?z taraf?ndan hesab?n?za giri? yap?labilme riskini art?r?yor. Bu durumu kabul eden Google, yine de bu sistem üzerinde daha fazla kafa yoracaklar?n? belirtti.


0 Yorumlar