src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/twitter-300×168.jpg” alt=”” title=”twitter” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2178″ />

Twitter’?n resmi Türkiye temsilcisi sonunda belli oldu. Geçti?imiz aylarda Silikon Vadisi’ne ziyaret gerçekle?tiren Abdullah Gül, orada bulunan ?irketleri Türkiye’ye davet etmi?ti ve buna ilk cevap Twitter’dan geldi. Genart Medya ile anla?ma sa?layan Twitter, art?k Türkiye’deki reklamc?l?k i?lerini Genart Medya arac?l??? ile gerçekle?tirecek.

7 ?ubat’tar Twitter taraf?ndan da resmi olarak aç?klanacak bu anla?man?n detaylar? ve düzenlenecek olan etkinlikler yine o gün belirtilecek. Swissotel’de gerçekle?tirilecek olan lansmana Twitter’?n üst düzey yöneticileri kat?l?m gösterecek. Genart Medya taraf?ndan da büyük kat?l?m?n gerçekle?ece?i lansmanda Turkcell yöneticileri de yer alacakken, Twitter’?n gelecek Türkiye yat?r?mlar? aç?klanacak. Art?k Twitter’?n ülkemizde Facebook’tan bir ad?m öne geçebilece?ini söyleyebiliriz.


0 Yorumlar