Flash Vogeyer Go

CES 2014 bizlere nimetlerini sunmaya devam ediyor. Geçti?imiz günlerde fuarda Android ak?ll? telefonlar ve tabletlerle direkt ba?lant? sa?layabilen bir USB tan?t?ld?. Corsair taraf?ndan geli?tirilmi? olan Android USB bellek Flash Voyager GO ad?yla sat??a sunulacakken ç?k?? tarihi olarak bu ay gösterildi. Bir ucunda Micro USB 2.0 giri?i bulunduran Flash Voyager GO, di?er ucunda da USB 3.0 portu bulundurmakta.


Kolayca Ar?ivleyin

Ürünün öncelikli amac? ise Android tablet ve ak?ll? telefonlardaki içeri?in kolayca ar?ivlenebilmesi. Cihazlar?ndaki içeriklerin yede?ini almak isteyen kullan?c?lar?n PC’ye ihtiyaç duymadan bu i?lemi yapabilmesinin pratik bir yolunu sunan Flash Voyeger Go, çift yönlü yap?s?yla PC ve Android cihazlar aras?ndaki dosya al??veri?ini de kolay hale getiriyor.

64 GB’a Kadar Destek

16, 32 ve 64 GB depolama seçenekleri ile sat??a sunulan ürünün 16 GB’l?k modeli 19.99 dolardan sat?lan ürünün 32 GB’? 29.99, 64 GB’? ise 49.99 dolardan sat?l?yor. 64 GB’l?k model sadece OTG uyumlu tablet ve ak?ll? telefonlarda çal??abiliyor. Ürünün Ocak ay? içerisinde sat??a sunulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar