src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/myIDkey.jpg” alt=”myIDkey” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-5046″ />

?ifre konusunda ya?anan sorunlar üzerine büyük firmalar?n ortak bir proje içerisine girdi?ini daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere aktarm??t?k. O topluluk ortaya ele al?nabilir bir sonuç ç?karmadan önce Euroka taraf?ndan bir ses geldi. myIDkey ad?ndaki yeni mobil cihazla birlikte tüm ?ifrelerimizi bir yerde depolayabilece?iz.

Tüketici elektroni?i dendi?i zaman dünyan?n en büyük fuar? konumunda yer alan ve ABD’de düzenlenen CES 2014’te Eureka adl? bölüm, her y?l birbirinden çarp?c? fikirlerle doludur; buraya ad?m att???n?z anda zeka dolu ayg?t ve hizmetlerle kar??la??rs?n?z. Bizler de Eureka’ya ad?m?m?z? att???m?z anda benzersiz çözümlerle kar??la?t?k. ??te bunlardan biri myIDkey.

Fuarda yo?un ilgi gören myIDkey, ?ifrelerinizi Wi-Fi ya da kablolu olarak yükleyebilece?iniz bir ayg?t olarak özetlenebilir ve onu açmak için sahibinin parmak izi gerekiyor. ?ifrelerin sahibi olan kimseye ait parmak izi ile aç?lan ayg?t, internet bankac?l??? ?ifrelerinden e-mail ?ifrelerinize kadar tüm ?ifrelerinizi güvenle saklayabilmeniz için çarp?c? bir çözüm durumunda.


0 Yorumlar