src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/STYLISTIC-Q702.jpg” alt=”” title=”STYLISTIC Q702,” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1998″ />

Teknolojinin y?llard?r en büyüklerinden olan Fujitsu, hem tablet hem de laptop olarak kullanabilece?imiz bir cihaz? bizlere sundu. Fujitsu STYLISTIC Q702 ad?ndaki bu tablet bilgisayar hem bir tablet kullan?m? pratikli?ini bar?nd?r?yor hem de eski kullan?c?lar için klavye. ??te STYLISTIC Q702’nin di?er özellikleri.

Bir tablete oranla daha fazla pil ömrüne sahip olan STYLISTIC Q702, 11.6 inç büyüklü?ünde bir ekrana sahip. Bunun yan? s?ra USB 3.0 deste?iyle de bir ilke daha imza at?yor. 4 GB DDR3 ram bar?nd?ran cihaz 128 ve 256 GB’l?k dahili haf?za seçenekleri ile sat??a sunulacak. Fujitsu STYLISTIC Q702 fiyat? henüz aç?klanm?? de?il, ülkemize geli? tarihine de biraz zaman var. ?lk olarak Amerika ve Asya pazar?nda sat??a sunulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar