Geçti?imiz yaz?lar?m?zda sizlere PlayStation ve XBOX’a rakip olan OUYA adl? bir oyun konsolu tan?tm??t?k. Büyük sistemi ve ucuz fiyat?yla oldukça cezbedici olan ve Android i?letim sistemi ile çal??an oyun konsolunun bir küçük versiyonu daha ç?k?yor. Game Stick ad?ndaki bu oyun konsolu da Android i?letim sistemi ile evlerimzide bulunacak.

OUYA’dan kat ve kat daha küçük bir boyutta olan Game Stick kaset yard?m? ile ister bilgisayar?n?zdan isterseniz de televizyonunuzdan oyun oynaman?z? sa?layacak. ?u anda ba??? toplayan yap?mc? firma Kickstarter konsolu piyasaya Android 4.1 Jelly Bean ile sürecek ve 1 GB Ram’i bulunacak. 8 GB dahili haf?zas? ile bizlere sunulacak olan oyun konsolunun televizyon ile b a?lant?s? bluetooth USB ile sa?lanacak.

Game Stick hakk?nda resmi bilgilere ula?mak için buraya t?klayabilirsiniz


0 Yorumlar