src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/galaxy_camera-300×238.jpg” alt=”” title=”galaxy_camera” width=”300″ height=”238″ class=”alignnone size-medium wp-image-1573″ />

Daha önce size en ince detay?na kadar bilgilendirmesini yapt???m?z Galaxy Camera’n?n fiyat? sonunda belli oldu. IFA 2012 fuar?nda tan?t?lan ve ilk Android i?letim sistemli foto?raf makinesi olan Galaxy Camera’n?n fiyat? bizim tahminimizin biraz daha alt?nda oldu.

Galaxy Camera’n?n ç?k?? tarihi henüz aç?klanmad? ama internete s?zan bilgilere göre bu tarih 16 Kas?m olacak. 21x optik zoom yapabilme özelli?ine sahip olan foto?raf makinesinin nas?l bir ?ey olaca?? gerçekten büyük merak olu?turuyor. Bu haberden sonra bir sene sonra dünyada normal sistem foto?raf makinesi kalmayacak da diyebiliriz. Galaxy Camera fiyat? 499 dolar olacak.


0 Yorumlar