Internet Explorer 10 yap?lan testler sonucunda hem Chrome’u hem Firefox’u hem de Opera’y? geçmeyi ba?arm??t? h?z anlam?nda. Buna ne kadar ?a??rsak da deliller ortada oldu?una göre program? kesinlikle kullanmak gerekiyor; gerçi ben hala Opera kullanmaya devam edece?im ama bu yaz? sizin i?inize yarayabilir.

?lk ba?ta sadece Windows 8 için geli?tirildi?i aç?klanan ama sonra Windows 7’ye de getirilece?i söylenen Internet Explorer 10’un download, indirme linki sonunda bizlerle payla??ld?. 64 bitin yan?nda 32 bit için de geli?tirilen program malesef XP ve Vista i?letim sistemlerinde çal??m?yor. Internet Explorer Windows 7 download linkleri a?a??da yer al?yor.

Windows 7 64 Bit için Internet Explorer 10 önizleme sürümünü buradan indirebilirsiniz
Windows 7 32 Bit için Internet Explorer 10 önizleme sürümünü buradan indirebilirsiniz


0 Yorumlar