src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/galaxy_note_31-300×170.jpg” alt=”galaxy_note_3″ width=”300″ height=”170″ class=”alignnone size-medium wp-image-3525″ />

Galaxy Note ile ba?layan Phablet serüveni halen Samsung’un önderli?inde devam ediyor. Hem tablet hem de telefon i?levi gören bu cihazlar?n ilki Galaxy Note’tu. 5.3 inçlik ekran?yla ç?k?? yapan telefon Samsung’un tarihinde en çok sat?? gerçekle?tiren ikinci serisinin ba?lang?c?n? yaparken 2 ay sonra üçüncü versiyonunu da bizlere sunacak. ?lk ç?kan Galaxy Note 1 GB RAM’e sahipti, geçti?imiz sene ç?kan Galaxy Note 2 ise 2 GB’l?k RAM’le bizle bulu?turulmu?tu. Her sene 1 GB art?r?m gösteren Samsung’un bu sene de gelene?i bozmay?p 3 GB RAM’li Galaxy Note 3’ü bizlere sunmas? bekleniyor.

Samsung’un Android’li cihazlar?nda yer alan gereksiz uygulamalar?n geçici haf?zadan fazla alan tüketti?i biliniyor, hatta sadece bu yüzden Samsung almayan da var. Bu sorunu uygulamalar? kald?rmak de?il de haf?zay? büyütmekle çözmeyi dü?ünen Samsung, Galaxy Note 3’ü 3 GB RAM ile tan?tabilir. A?ustos ay? sonunda düzenlenecek olan IFA 2013 etkinli?inde tan?t?lmas? neredeyse kesinle?en Galaxy Note 3, Galaxy S4’ten sonra sat??lar?n ayakta kalmas? için fazlas?yla iyi bir hamle olacak. Gelen farkl? bir iddia da Galaxy Note 3’ün 4 GB LPDDR3 RAM kullanaca?? yönünde.


0 Yorumlar