tiny_thief

Dünyan?n en iyi mobil oyun geli?tirici firmalar?ndan biri olan Rovio’dan yeni bir oyun daha geliyor. Dünyan?n en çok oynanan mobil oyunu unvan?n? Angry Birds’ten Candy Crush Saga’ya kapt?ran Rovio farkl? oyunlarla pazar pay?n? büyütmeyi hedeflerken hep farkl? fikirlerle kar??m?za ç?k?yor. Rovio’nun alt?nda, küçük oyunlara yard?m edilmesi için kurulan Rovio Stars daha önce geli?tirdi?i ilk oyunuyla oldukça be?enilirken bunun devam?n? da getirdi. Tiny Thief ad?ndaki yeni iOS oyunumuz yak?n zamanda AppStore üzerindeki yerini alacak.

Tiny Thief’in Android’e gelip gelmeyece?i hakk?nda henüz bir aç?klama yap?lm?? de?il. 11 Temmuz’da ç?k???n? gerçekle?tirecek olan Tiny Thief fazlas?yla renkli bir grafik sistemine sahipken oyun senaryosu ve i?leyi?i olarak da çok zevkli gözüküyor. Oyunun fiyat? henüz aç?klanm?? de?il. Rovio Stars’?n ilk oyunu iPhone için 1.49 liral?k bir etikete, iPad için de 5.49 liral?k bir etikete sahipti. Büyük ihtimalle bu oyun da ayn? fiyatlara sahip olacak ama daha dü?ük olma ihtimali de var çünkü daha basit bir yap?ya sahip. ?lk oyun, Icebreaker: A Viking Voyage fazlas?yla iyiydi.


0 Yorumlar