src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/galaxy_note_3_lite.jpg” alt=”galaxy_note_3_lite” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5004″ />

Uzun süredir beklemekte oldu?umuz ucuz tablet Galaxy Note 3 Lite için sonunda elimize somut bilgiler ve görseller geçmeye ba?lad?. Galaxy Note 3’ün kendisinden daha ucuz bir fiyatla sat??a sunulacak olan yeni nesil tabletin ?ubat ay?ndan sonra tan?t?lmas? beklenirken ülkemize hemen girmesi de yine muhtemeller aras?nda. Lite versiyon olmas?na ra?men Galaxy Note 3’ün isminin geçmesi bile yeni nesil tabletin bizi teknik özellikler bak?m?ndan tatmin edece?ini gösteriyor.

SM-N750 kod ad?na sahip olacak gibi görünen Galaxy Note 3 Lite, 720p çözünürlüklü ekranla gelecek. Ortaya ç?kan bilgilere göre Galaxy Note 3 Lite’?n ekran? AMOLED olmayacak. Ayr?ca kameras?, 8.0 MP çözünürlük sunacak. Cebin ekran?n?n daha az piksel yo?unlu?una sahip olaca?? da ?imdilik bilinenler aras?nda yer al?yor.

Galaxy Note 3 Lite ile ilgili bir di?er iddia ise Android 4.4 KitKat sürümüyle çal??mayaca??. Android 4.3’le gelecek gibi görünen cep, umar?z ki bizi yan?lt?r. ?imdilik di?er detaylardan haber yok; arad???m?z tüm cevaplar? MWC 2014’te bulmay? umuyoruz…


0 Yorumlar