src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/Metawatch.jpeg” alt=”Metawatch” width=”400″ height=”259″ class=”alignnone size-full wp-image-5001″ />

Ak?ll? saat teknolojisi her geçen gün daha da geli?ip, bu sektöre daha çok yat?r?m yap?l?rken Metawatch da bu alanda ?ans? yaver giden isimlerin aras?nda yer al?yor. 2 sene önce Kickstarter üzerinden aç?lm?? olan yard?m fonunda istedi?i ücreti toplayabilen firma iki farkl? ak?ll? saati sat??a sunmu?, zaman?n iyi derecesinde sat?? elde etmi?ti. Gelen bilgiler Metawatch’un yeni nesil bir ak?ll? saat üzerinde çal??t???n? ortaya koyuyor. Hatta bu sefer tasar?m olarak çok daha üstünler.

Üstelik nispeten küçük bir teknoloji ?irketi olan Metawatch’?n yeni nesil modellerinin dünyan?n en pahal? ak?ll? telefon üreticilerinden Vertu’nun (bir dönem Nokia’da da çal??m??t?) eski tasar?mc?s? Frank Nuovo imzas? ta??d?? belirtildi. CES 2014’te ilk kez görücüye ç?kacak 2014 model Metawatch ak?ll? saatleri tüketicileri ?a??rtmaya aday görünüyor.

Deri kay??a sahip olacak ak?ll? saatlerin plastik a??rl?kl? günümüz ak?ll? saatlerinden bir nebze ayr?lmas?/bir di?er deyi?le klasik ama kaliteli bir görünümü beraberinde getirmesi bekleniyor.


0 Yorumlar