src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/galaxy_note_3-300×188.jpg” alt=”galaxy_note_3″ width=”300″ height=”188″ class=”alignnone size-medium wp-image-3487″ />

Samsung’un Galaxy S serisinin ard?ndan en çok sat?? gerçekle?tiren model serisi olan Galaxy Note’un yeni modelinin gelmesine k?sa bir süre kald?. Asl?na bak?l?rsa Galaxy S4’ten birkaç ay sonra tan?t?lmas? beklenen telefon bizle biraz geç bulu?acak. ?nternette dola?an son iddialar Galaxy Note 3 ne zaman ç?kacak sorusunun cevab?n? veriyor gibi gözüküyor, ancak henüz Samsung taraf?ndan bir ?ey do?rulanm?? de?il. Gelen bilgilere göre Galaxy Note 3 ç?k?? tarihi olarak Eylül ay? belirlendi. Geride b?rakt???m?z sene Galaxy Note 2’yi IFA etkinli?inde tan?tan Samsung yine ayn? etkinlikte telefonun, daha do?rusu phablet’in yeni modelini tan?tacak.

?ddia fazlas?yla mümkün ve mant?kl? gözüküyor. Galaxy S4’ün birçok farkl? modelini piyasaya sürerek telefon say?s?n? her geçen dönem art?ran Samsung phablete de Note 3’ü sat??a ç?kard?ktan sonra önem gösterecek. ?lk olarak 5.3 inçlik ekran boyutuyla sat??a sunulan Galaxy Note, ikinci modelde bu de?eri 5.5 inçe ç?karm??t?. Yeni ç?kacak olan modelin de 5.7, 5.8 ya da 6 inçlik boyuta sahip olmas? bekleniyor. Bir di?er bilgi de Samsung Galaxy Note 3’ün 13 megapiksel kameraya sahip olaca??.


0 Yorumlar