src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/altavista-300×225.png” alt=”altavista” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-3490″ />

?nternet dünyas?n?n ilk arama motorlar?ndan biri olan AltaVista da kapanaca??n? aç?klad?. Google ve Yahoo’dan önce arama motoru olarak internette yer alan, zaman?n?n en popüler arama motoru olan AltaVista Google ve Yahoo gibi büyük güçlerin de piyasaya girmesiyle birlikte gittikçe popülerli?ini ve kullan?l?rl???n? yitirmi?, ard?ndan da en büyük rakiplerinden biri olan Yahoo taraf?ndan sat?n al?nm??t?. 1995 y?l?nda aç?lan arama motoru 18 y?ld?r etkinli?ini sürdürürken ?u anda kullan?m? neredeyse s?f?ra kadar dü?tü. Yahoo taraf?ndan kapat?lacak olan servis sadece AltaVista’yla s?n?rl? de?il, Amerikan firma gerçekten birçok servisini birden kullan?ma kapat?yor.

Yahoo Axis, Yahoo Browser Plus, Citizen Sports, Yahoo WebPlayer, FoxyTunes, Yahoo RSS Alerts ve Yahoo Neighbors Beta da kapanan servisler aras?nda yer al?yor. Google’dan yap?lan yönetici transferlerinin ard?ndan ak?ll?ca ad?mlar at?p yeni servisleri kullan?c?lara sunan Yahoo kullan?mda olmayan servislerini de kapatarak bo?una olan giderlerin sonunu getiriyor. Konu?ulan dedikodulara göre Yahoo bu hizmetleri kapatt?ktan sonra Yahoo Mail ve Flickr için büyük çal??malar içine girecek, ancak bizi üzen nokta bir internet efsanesinin daha sonunun gelmesi.


0 Yorumlar