src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/Galaxy-Note-8.0-300×217.jpg” alt=”” title=”Galaxy Note 8.0″ width=”300″ height=”217″ class=”alignnone size-medium wp-image-2140″ />

Biz MWC 2013’te Samsung Galaxy S4’ü bekliyorduk ama Samsung’un Mobil Bölüm Ba?kan? JK Shin’den gelen aç?klama biraz ?a??rmam?za neden oldu. Dün ak?am saatlerinde blogundaki yaz?s?nda MWC 2013’te Galaxy Note 8.0′? tan?tacaklar?n? aç?klayan Shin, sizlere daha önce vermi? oldu?umuz teknik bilgileri de do?rulad?.

Android 4.2 Jelly Bean kullanacak olan Galaxy Note 8.0′?n yakla??k olarak 330 gram a??rl???nda olaca?? da aç?klan?rken bir di?er dikkat çekici özelli?i de 1.6 GHz gücünde performans sa?layan dört çekirdekli bir i?lemciye sahip olmas?. Samsung’un bu aralar tasar?mda kendini a?t???n?, görünen o ki performansta da bunu yamak istedi?ini söyleyebiliriz. 4600 mAh’l?k batarya ile sat??a sunulacak olan tabletin pil ömrünün de fazla olaca??n? söyledikten sonra Galaxy Note 8.0 fiyat?n?n henüz kesinle?medi?ini aktaral?m.


0 Yorumlar