src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/Sony-Xperia-Tablet-Z-300×200.jpg” alt=”” title=”Sony Xperia Tablet Z” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-2137″ />

Daha önce de sizlere özelliklerini belirtti?imiz Sony Xperia Tablet Z’nin resmi olarak tan?t?ld???n? belirtelim. Önceki yaz?m?za da bakarsak neredeyse tüm özelliklerin bizim verdiklerimizle ayn? olduklar?n? da söyledikten sonra Sony taraf?ndan yap?lan aç?klamaya geçelim. Android 4.1 ile sat??a sunulacak olan tablet 10.1 inçlik bir ekrana sahip.

4 çekirdekli Quallcom i?lemci kullanacak olan Sony Xperia Tablet Z, 2 GB ram sanal belle?e sahip olacak. Bunun yan? s?ra dikkat çeken di?er bir önemli özellik de tabletin 1920×1200 ekran çözünürlü?üne sahip olmas?. 32 GB dahili haf?za seçene?i ile sat?lacak olan tabletin ba?ka bir haf?za seçene?i bulunmayacak ama MicroSD haf?za kart? deste?i bulunmakta. Sony Xperia Tablet Z fiyat? olarak bir aç?klama yap?lmad?. 8.1 MP kameraya sahip olan tabletin pek de pahal? olmas? beklenmiyor.


0 Yorumlar