src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/siber_savunma_merkezi.jpg” alt=”” title=”siber_savunma_merkezi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2143″ />

Devlet kurumlar?n?n ba?? son birkaç ayd?r RedHack adl? internet hackerlar? taraf?ndan dertte. Kendileri taraf?ndan yanl?? görülen ?eyler kar??s?nda sessiz kalmayan hacker grubu devlet kurumlar?n?n internet sitelerini hackleyip bilgilerde de?i?iklikler yapm??lard?. Ama TSK bu duruma kar?? sessiz kalmayaca??n? aç?klad?.

Bu konu hakk?nda aç?klamada bulunan TSK, TÜB?TAK ile birlikte çal??malar yürüttüklerini, Siber Savunma Merkezi’ndeki arkada?lar?m?z?n 7 gün 24 saat boyunca her türlü sald?r?ya kar?? önlem içerisinde beklediklerini aç?klad?. Kendilerine gelen tüm bilgilerin kamuoyu ile payla??ld???n? da aç?klamalar?na ekleyen TSK, NATO ile birlikte de bu duruma daha kapsaml? önlem almak için u?ra?t?klar?n? belirtti.


0 Yorumlar