src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/Galaxy-Note-Pro1.jpg” alt=”Galaxy Note Pro” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4901″ />

Apple’?n iPad Pro’yu sat??a sunmas?n?n ard?ndan Galaxy Note 3 pek de ileriye gidemeyece?ii anlam?? olan Samsung’dan yeni bir tabletin daha geliyor oldu?unun haberini daha önce sizlere vermi?tik. Galaxy Note Pro ad?n? alacak olan bu tabletin özellikleri yava? yava? gün yüzüne ç?kmakta. Görünü?e göre Samsung’un en güçlü tableti olacak. ??te Galaxy Note Pro özellikleri.

Samsung’un bugüne dek geli?tirdi?ien güçlü tablet olmas? beklenen Galaxy Note Pro, iki farkl? boyutla gelecek gibi görünüyor. Hat?rlayacak olursan?z bu ay içinde ortaya ç?kan Samsung’un Galaxy Note Pro’sunun 12.2 inç büyüklü?ünde olaca??ndan bahsetmi?tik. Fakat ?imdi ortaya yeni bir iddia daha ç?kt?. Buna göre Galaxy Note Pro, 10.1 inç boyutunda da gelecek.

Her ne kadar ekran boyutu küçük olacaksa da özellik bak?m?ndan büyük karde?inden fark? olmayacak gibi görünen 10.1 inç’lik Galaxy Note Pro da 2.560 x 1.600 çözünürlü?ünde ekrana sahip olacak. 3 GB RAM ile desteklenen tablet, 4 çekirdekli Snapdragon 800 i?lemciyle gelecek. 9500 mAh bataryas? ile uzun saatler rahatl?kla kullan?lmas? amaçlanan tabletin i?letim sistemi elbette Android 4.4 KitKat olacak. Bunun yan?nda tabletin a??rl???n?n ise 750 gram olaca?? belirtiliyor.

Elbette bunlar?n hepsi ?imdilik söylentiden öteye geçemiyor. Galaxy Note Pro’nun CES 2014’te veya MWC 2014’te tan?t?lmas?n? bekliyoruz.


0 Yorumlar