Lenovo Yoga Tablet

Tablet sektörünün öncü isimlerinden olan olan Lenovo’dan yeni bir tablet daha geldi: Lenovo Yoga Tablet. Televizyon dünyas?n?n önemli tasar?mc?lar?ndan olan Ashton Kutcher’? ba? tasar?mc? olarak i?e alan firma ilk tasar?m?yla gerçekten dikkatleri fazlas?yla üzerine çekmeyi ba?ard?. Mükemmel tasar?m?n?n yan? s?ra teknik özellikleriyle de tatmin eden yeni nesil tablet iki farkl? ekran seçene?iyle sat??a sunulacak. ??te Lenovo Yoga Tablet özellikleri.

Yoga Tablet, ?imdiye kadar görülmemi? bir kullan?m konforu, farkl? kullan?m fonksiyonlar? ve rakipsiz pil ömrüyle tablet al??kanl???n? kökten de?i?tiriyor. 8 ve 10 inç ekran seçenekleriyle bu hafta Türkiye’de raflarda yerini alan Yoga Tablet’i rakiplerinden ay?ran özelliklerinin ba??nda yenilikçi çok modlu tasar?m?yla 18 saati a?an pil ömrü bulunuyor.

PR?Z? UNUTMAYA HAZIR OLUN!

Yoga Tablet, 18 saate varan pil ömrüne sahip. Böylece ürünü saatlerce ve rahatl?kla, ?arj etme derdi olmadan kullanabilirsiniz.


TABLET?N?Z? D?K KONUMDA TUTMAK ?Ç?N KILIFA GEREK YOK!

Cihaz? rakiplerinden ay?ran di?er belirgin özelli?i ise, tek ve s?radan bir kullan?m ?ekli olmamas?… Kullan?c?lar?n taleplerinden yola ç?k?larak tasarlanan Yoga Tablet’in silindirik tutma k?sm?, el ergonomisine uygun olarak tasarlanm??. Böylece daha rahat bir tutu? sa?l?yor.

Ayr?ca, tabletleri dik tutmak için bir yere dayamak ya da k?l?f kullanmak gerekiyordu. Yoga Tablet, özel ayakç??? ile film izlerken dik ?ekilde, okuma s?ras?nda ise daha iyi bir görüntüleme aç?s? için yatay stand modunda kullan?lma imkan? sunuyor. Cihaz, kapal? modda elde tutuldu?unda ise adeta çok ??k bir portföy çantay? and?r?yor.


KLAVYES? DE VAR!

Gümü? grisi rengi ile ??k bir tasar?m? olan Yoga Tablet’in 8 ve 10 inç olmak üzere 2 ayr? versiyonu var. 10 inç’lik modelinde klavye seçene?i de bulunuyor. Üstelik kalvyesi ürün kullan?mda olmad??? zamanlarda tabletle kapanarak ??k bir k?l?f haline geliyor.

8 veya 10 inç ekran?nda HD görüntüler sunan tablette bulunan, ekran?n düz geçi? (IPS) teknolojisi sayesinde 178 derece geni? aç?yla film seyretmek mümkün. Dolby® ses sistemine sahip Yoga Tablet’in ön k?s?mlar?nda bulunan hoparlörleri ve kulakl?klar?, ses deneyimini en üst seviyeye ta??yor. 5 MP’lik otomatik odakl? arka kamera, 32 GB’ye kadar depolama alan? seçenekleri, Wi-Fi ve iste?e ba?l? 3G ile mikro USB ba?lant? sunan tabletin 10 inç’lik modelinde kapak i?levi gören ve ayr?ld???nda tableti uyand?ran iste?e ba?l? bir Bluetooth klavye de sunuluyor.

Bu hafta Türkiye’de Gold, Vatan ve Bimeks ma?azalar?nda sat??a sunulan Lenovo Yoga Tablet fiyat için 699 TL (8 inç) ile 879 TL (10 inç) de?erleri aç?kland?.


0 Yorumlar