Ak?ll? telefon deyince akla gelen 1-2 markadan biri olan Galaxy S III, 29 may?s’ta Avrupa’da sat??a sunulmu?tu. ?rlanda da bir kullan?c?n?n ba??na ürünle ilgili ilginç bir olay geldi. Cihaz alevler ç?kararak havaya uçmu?. Servise gitti?indeyse kendisine yard?mc? olunmam?? ve yeni bir telefon verilmemi?. Samsung’dan gelen aç?klama cihazda bir sorunun olmad??? yönünde. Ancak detayl? bir ara?t?rma yap?laca?? belirtilmi?.


0 Yorumlar