Google ve Asus’un üzerinde çal??t??? son teknoloji tablet, görünü?e göre yak?n bir tarihte piyasaya sürülecek!

Önümüzdeki hafta gerçekle?tirilmesi beklenen Google I/O toplant?s?nda Nexus isimli tabletini tan?t?ca?? yönünde haberler internete dü?mü? durumda. Duyumlara göre 7 inç’lik tabletin (yurtd???) fiyat? 199 dolar olarak belirlenmi? ve Temmuz ay?nda tüketiciye sunulmas? bekliyor. K?saca özelliklerinden bahsedecek olursak, internet ba?lant?s? W?F? olarak dü?ünülmü?, bir ön yüz kamera eklentisi aksesuar? var ve crome web taray?c?s? kullan?lacakm??.

Dahas? sökülebilen bir klavyeye sahip olaca?? ve ba?ka bir tablet PC’nin daha üzerinde çal???ld??? iddia ediliyor.


0 Yorumlar