galaxy_s4_iphone_5s

Son zamanlarda ç?km?? en üst düzey telefonlardan ikisi olan Galaxy S4 ve iPhone 5S, Samsung ve Apple markalar?n?n birbirleri aras?nda ya?anan çeki?menin en büyük oyuncuklar?ndan bir tanesi ayn? zamanda. Peki siz ?u ana kadar bunlardan birine karar verebildiniz mi? E?er halen Galaxy S4 iPhone 5S kar??la?t?rma konusunda s?k?nt? çekiyorsan?z a?a??da vermi? oldu?umuz video sizleri tatmin edecektir.

Ak?ll? telefonunu yenilemek isteyenleri, çok zor bir süreç bekliyor. Piyasada çok say?da yeni model var be bir ak?ll? telefona neredeyse bir ayl?k maa??n?z? yat?rman?z gerekiyor.
Özetle, bu sat?n alma i?leminden sonra pi?man olmay? kimse istemiyor. Öne ç?kan iki model olan Samsung Galaxy S4 ve Apple iPhone 5S aras?nda gidip gelenlere en büyük yard?m? bu video ile yapaca??z.

iPhone 5S ve Galaxy S4 ön planda

K?yaslamaya geçmeden önce iki model hakk?nda detayl? bilgi almak isterseniz, bu içeriklere göz atman?zda fayda var;


0 Yorumlar