• iPhone 6 ile iPhone 6 Plus arasındaki farklar

  Geride b?rakt???m?z gün milyonlar ekrana kilitlendi ve Apple’?n yeni etkinli?i izlendi. Yeni yap?lan etkinlikte iPhone 6 serisi ve iWatch tan?t?l?rken en çok akla tak?lan konulardan...

 • PS4 – XB1 karşılaştırması

  Yak?n zaman içerisinde yeni nesil oyun konsollar?n?n ikisi de raflardaki yerini alacakken ortadaki çeki?me gün geçtikçe k?z???yor. Son olarak PS4’te 1080p görüntü kalitesinde çal??makta olan...

 • iPhone 5S Lumia 1020 karşılaştırma

  Nokia’n?n ?u ana kadar geli?tirmi? oldu?u en iyi telefon olarak gözüken Lumia 1020 ile iPhone 5S’i kameralar? bak?m?ndan kar?? kar??ya getirdik. Birkaç sene önce kamera...

 • Lumia 2520 ve Surface 2 savaşı başlıyor

  Yakla??k bir ay önce Nokia’n?n tüm mobil bölümleri dünya devi Microsoft taraf?ndan sat?n al?nm??t?. Görünü?e bak?l?rsa Nokia gizliden i?ler de çeviriyormu?. Uzun süredir kendi tableti...

 • Galaxy S4 iPhone 5S karşılaştırma

  Son zamanlarda ç?km?? en üst düzey telefonlardan ikisi olan Galaxy S4 ve iPhone 5S, Samsung ve Apple markalar?n?n birbirleri aras?nda ya?anan çeki?menin en büyük oyuncuklar?ndan...

 • PS4 mü Xbox One mı

  Oyun dünyas?n?n en önemli isimlerinden biri olan Edge de bu konuya el att?. PlayStation 4 ve Xbox One aras?ndaki k?yaslama tüm oyuncular taraf?ndan yap?l?rken ?u...