src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Galaxy-S4-Zoom-300×242.jpg” alt=”Galaxy S4 Zoom” width=”300″ height=”242″ class=”alignnone size-medium wp-image-3710″ />

Samsung’un ak?ll? telefonlarda yeni bir ç??? açan telefonu Galaxy S4 Zoom’un ilk reklam? televizyonlarda dönmeye ba?lad?. Android i?letim sistemine sahip olarak hem bir ak?ll? telefon i?levi gören hem de mükemmel kamera kalitesiyle foto?raf makinesi olarak kullan?labilen Galaxy S4 Zoom 16 megapiksellik bir kameraya sahip. 10x optik zoom özelli?iyle bu alanda da bir rekorun alt?na imza atan Galaxy S4 Zoom’un Nokia’n?n EOS telefonundan daha önce ç?kacak olmas? büyük bir pazar ?ans? olarak nitelendirilirken EOS’un da 41 megapiksel kameraya sahip olaca??n? belirtelim. Samsung Galaxy S4 Zoom’a benzer bir cihaz? daha önce de bizlere sunmu?tu: Galaxy Camera.

Teknik özellikleriyle Galaxy S4 Mini’ye fazlas?yla benzeyen Galaxy S4 Zoom tasar?m?yla bizlere eski Nokia N serisini hat?rlatm?yor de?il; özellikle arka yüzde yer alan kameran?n tasar?m?. Samsung bu cihaz? için bir dakikadan daha uzun bir reklam filmi haz?rlad?. Baz? yabanc? ülkelerin televizyonlar?nda dönen reklam?n bir ay içinde bizim televizyonlar?m?zda da ç?kmas? beklenirken bizi merak ettiren ?ey Galaxy S4 Zoom’un sat??lar?n?n ne kadar olaca??. Büyük ses getirecek gibi gözüken telefon hem teknik özellikleriyle hem de kameras?yla iyi i?lerin alt?na imza atacak gibi gözüküyor. Galaxy S4 Zoom fiyat? hakk?nda halen kesin bir bilgi yok.


0 Yorumlar