src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/galaxy_s41-153×300.jpg” alt=”” title=”galaxy_s4″ width=”153″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2826″ />

Samsung Galaxy S4 art?k dünyada sat??a sunulmaya ba?land?. Telefon dünden itibaren toplam 60 ülkenin kullan?c?lar?na sunuldu. Galaxy S serisiyle mükemmel bir ivme yakalamay? ba?aran Samsung’un bu en üst modeli olacak Galaxy S4’ün ilk günden iyi sat?? de?erleri elde etmi? olmas? bekleniyor, ancak Samsung taraf?ndan aç?klama yap?lm?? de?il. Beklentiler Samsung Galaxy S4’ün ilk ay içerisinde 10 milyondan fazla sat?? say?s?na ula?acak olmas?. HTC One ile ayn? takti?i kullanan Samsung öncelikli pazarlar? olarak büyük ülkelere girdi.

Tabi ki Samsung Galaxy S4 dünya ile ayn? anda ülkemizde de sat??a sunuldu. Telefonu ilk olarak kullan?c?lara sunan operatör ise Turkcell oldu. Siz de Turkcell bayilerindeki avantajlardan yararlanarak dünyan?n en iyi telefonlar?ndan birine bugün sahip olabilirsiniz. Samsung yapt??? bilgilerde ?u anda 10 milyondan fazla telefonun üretimini gerçekle?tirdiklerini dile getirmi?ti, yani bir stok s?k?nt?s? ya?anmas? ihtimali bulunmuyor. 2013 y?l?n? 50 milyondan fazla sat??la kapatmak isteyen Samsung bakal?m bekledi?i istatistiklere ula?abilecek mi ve ayn? zamanda telefon bizi en az HTC One ya da iPhone 5S kadar tatmin edecek mi?


0 Yorumlar