gamex

Dünyan?n en büyük dijital oyun ?irketlerini ve oyun dünyas?n?n en önemli isimlerini bir araya getirecek olan GameX 2014 fuar?, 4 Aral?k Per?embe günü kap?lar?n? ziyaretçilere açt?. 7 Aral?k’a kadar sürecek fuar, dünyan?n önemli oyun ?irketlerinin yepyeni oyunlar?n? ve son teknolojilerini ilk kez gün yüzüne ç?karmalar?na sahne olacak.

Onlarca teknoloji ve oyun firmas?n?n kat?ld??? etkinlikte aç?l?? program? birbirinden zengin içerikli konu?malara sahne oldu. Saat 11:30’da ba?layan etkinli?in ilk gününde Rönesans Fuarc?l?k Yönetim Kurulu Ba?kan? H. ?smet Göksel, Oyunder Ba?kan? Tansu Kendirli, Crytek Türkiye Ülke Müdürü Serhat Bekdemir, ESL Güneydo?u Avrupa Müdürü Martin Kadimov, Oasis Global CFO’su Tim Luo, Turkcell Superonline Genel Müdür Yard?mc?s? Meltem ?ahin, Turkcell Genç Segment Direktörü Bahar Uçanlar ve MediaSaturn Türkiye CEO’su Bülent Gürcan oyun dünyas?na ili?kin son geli?meleri ve oyun severleri bekleyen en yeni teknolojileri anlatt?lar.

Fuar?n ilk gününde, oyun yap?mc?lar?n?, yay?nc?lar?n? ve en iyi oyunlar? ödüllendirme amac?yla düzenlenen “GameX Oyun Ödülleri” sahiplerini buldu.

 

• En ?yi Yerli Oyun

Mount and Blade

• En ?yi Ba??ms?z Oyun

Mine Craft

• En ?yi Oyun Yap?mc?s?

Electronic Arts

• En ?yi Oyun Yay?nc?s?

Mynet

• En ?yi Oyun Müzi?i

Assasin’s Creed Unity

• En ?yi FPS Oyunu

Wolfteam

• En ?yi MMORPG Oyunu

World of Warcraft

• En ?yi Web Tabanl? Oyun

Dark Orbit

• En ?yi Free to Play Oyun

Goley

• En ?yi Mobil Oyun

Railroad Gangs

• En ?yi Canl? Yay?nc?

zeoNNN

olmak üzere toplamda 11 dalda verilen ödüller, yap?lan törenle kazananlara takdim edildi.

GameX 2014, dünyan?n en önemli e-spor etkinliklerinden biri olarak gösterilen ESL Turnuvas?na da ev sahipli?i yap?yor. ESLGameX ?ampiyonas? çetin mücadelelere sahne olan turnuvaya gençler yo?un ilgi gösteriyor.

Rönesans Fuarc?l?k Yönetim Kurulu Ba?kan? H. ?smet Göksel, GameX 2014 Dijital Oyun Fuar? ile ilgili ?unlar? söyledi:  “Bu y?l 9. Kez gerçekle?tirdi?imiz GameX 2014 Dijital Oyun Fuar?’na kat?l?mc?lar?n gösterdi?i ilgiden çok memnunuz. Fuar?n ziyaretçilerini birçok sürpriz bekliyor. Türkiye’nin gelmi? geçmi? en büyük ödüllü DotA 2 ve Hearthstone Turnuvas? ESLGameX, ESL Türkiye ve GameX ortakl???nda gerçekle?tirilecek. Ayr?ca ASUS ve Crytek’in 4K oyun deneyimi ilk defa GameX’te sergilenecek. Bunlara ek olarak ziyaretçiler Vestel’in 4K teknolojisini tecrübe edebilecek. Joy Game, NTT Game ve Oasis Game gibi global oyun firmalar? yeni oyunlar?n?n lansmanlar?n? GameX 2014 Dijital Oyun Fuar?’nda gerçekle?tirecek.  Her ya?tan oyun tutkunu bu fuarda dolu dolu, e?lenceli saatler geçirecek. Herkesi bekliyoruz.”


0 Yorumlar