• Gamex 2014 başladı!

    Dünyan?n en büyük dijital oyun ?irketlerini ve oyun dünyas?n?n en önemli isimlerini bir araya getirecek olan GameX 2014 fuar?, 4 Aral?k Per?embe günü kap?lar?n? ziyaretçilere...

  • Apple Türkiye’den ilk resmi açıklama

    Uzun süredir Türkiye’ye yönelik çal??malar?n? sürdürmekte olan Apple sonunda resmi bir aç?klama yapt?. Dün ak?am saatlerinde Apple Türkiye taraf?ndan yap?lan aç?klamay? a?a??da sizlere sunuyoruz. Art?k...

  • gTLD nedir

    gTLD Nedir? Bu soru uzun zamand?r internette tart???lan en büyük konulardan bir tanesi. ?nternetin sahibi olarak de?erlendirebilece?imiz ICANN, geli?en internet sektörü ile ?u anda piyasada...