src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/geforcegtx660ti-1.jpg” alt=”” title=”geforcegtx660ti-1″ width=”600″ height=”492″ class=”alignnone size-full wp-image-793″ />

NVIDIA yeni üretti?i GTX 660 Ti için 28nm GK 104 yongas?n? kullan?yor. Bu yongay? kullanan di?er bütün grafik kartlar? 250-bit iken GTX 660 Ti 192-bit olacak.

GTX 660 Ti henüz resmi olarak tan?t?lmasa da teknik özellikleri gün yüzüne ç?kt?. Al?nan bilgilere göre 1344 adet CUDA çekirde?e sahip olacak ve 6008MHz h?z? olacak. Kart?n lansman tarihi 16 A?ustos olarak dü?ünülüyor. Ayr?ca 2GB bellekle sat??a sunulaca?? da gelen bilgiler aras?nda.

16 A?ustos’ta di?er firmalar da birçok ürün tan?tacak. Bu nedenle en büyük rekabet fiyatlarda ya?anacak gibi gözüküyor. Kart?n ise Türkiye’de 350 dolardan sat??a sunulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar