GeForce-GTX-760

GeForce GTX 760 teknik özellikleri, GTX 680’i 770 yapan Nvidia, GTX 660 Ti modelini de biraz daha harmanlayarak kar??m?za GTX 760 olarak ç?kartacak. GK-104-225 GPU’sunu kullanacak olan GTX 760, CUDA çekirde?i olarak GTX 660 Ti’?n gerisinde bir rakama sahip. Fakat bellek bant geni?li?i ve saat frekanslar? konusunda da GTX 660 Ti’?n üzerinde.

1152 CUDA çekirde?ine sahip olmas? beklenen GTX 760, 96 adet TMU ünitesine ve 32 adet ROP ünitesine sahip olacak. Referans tasar?mda 2 GB belle?e sahip olacak olan ekran kart?n?n bellek arayüzü ise 256 bit olacak.

256 Bit bellek arayüzünü kullanacak olan GTX 760′?n bellek h?z? ise 1502 Mhz yani efektif olarak 6 GHz. Toplamda bant geni?li?ine bakacak oldu?umuzda 192 GB/sn de?erini gözlemledi?imiz ekran kart?n?n standart GPU h?z? ise 980 MHz olacak. Boost ile h?z?n? 980 MHz’den 1033 MHz seviyesine ç?kartabilecek olan ekran kart?, 2 adet 6 pinlik ek güç giri?ine ihtiyaç duyacak. Kart?n toplam harcad??? güç ise 170 watt olarak aç?kland?.


0 Yorumlar