Geleneksel Google Bilim Fuar? Ba?vurular? Ba?lad?, Google’?n her y?l düzenledi?i Google Bilim Fuar? için ba?vurular ba?lad?. 13 – 18 ya? aras? tüm gençlerin kat?labilece?i, parlak fikirlerini tan?tabilecekleri dünyan?n en büyük online fuar?na son ba?vuru tarihi 12 May?s 2014.

Virgin Galactic, Lego, Scientific American gibi kurulu?lar?n sponsor oldu?u bilim fuar?na bu y?l “Bilgisayar bilimleri ödülü” ve “Ülke ödülleri” isminde iki yeni kategori eklendi. Geçti?imiz y?l 16 ya??ndaki bir Türk olan Elif Bilgin, yar??man?n 2 kategorisini “Muz Kabu?undan Biyoplastik Üretimi” isimli projesi ile kazanm??t?.

Yar??man?n çe?itli kategorilerindeki büyük ödüller ise Google’dan 50.000 USD e?itim bursu, National Geographic’in ünlü Endeavur gemisi ile 10 gün sürecek ke?if gezisi, Virgin Galactic’in uzay üssünde yerçekimsiz ortam deneyimi, Danimarka’da ki LEGO fabrikalar?nda bir gezi. Kazana proje sahiplerinin okullar?na ise Google taraf?ndan 10.000 USD de?erinde ba??? yap?lacak.


0 Yorumlar