src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/windows_8_gecis.jpg” alt=”” title=”windows_8_gecis” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1551″ />

Windows 8 ç?kt?ktan sonra, hatta önce bile üzerinde çok duruldu, övgüler çok ya?d?r?ld? ama söylentiler havada kald? gibi gözüküyor. Yap?lan ara?t?rmalara göre dünya üzerinde bulunan bin bilgisayardan sadece k?rk be?i Windows 8 kullan?yor. Bu oran Windows 7 ç?kt???nda daha fazlayd?.

Bunda kesinlikle Microsoft’un reklam ba?ar?s?zl??? aranmamal? tabi, milyarlarca dolar reklam bütçesi ayr?ld?. Belki de kullan?c?lar kullanm?? olanlardan olumlu yorumlar bekliyordur. Ayr?ca Microsoft, Windows 8’e geçi?ler rahat olsun, ucuz ve kullan?c?lara hitap etsin diye geçi?lerde 29 TL’lik bir fiyat belirlemi?ti. Önümüzdeki bir ay içerisinde 45 ki?ilik say?n?n katlarca artmas? bekleniyor.


0 Yorumlar