src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/Getty-Images.jpg” alt=”Getty Images” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5479″ />

?çinde milyonlarca görsel bar?nd?ran dünyan?n en büyük görsel bankas? Getty Images art?k kullan?c?lara ücretsiz olarak payla??m izni verdi. Daha önce belli bir ücret kar??l???nda kullan?m telif hakk?n? alabiliyor oldu?umuz resimlere art?k ücretsiz ula?abiliriz. Resmi blogdan yap?lan aç?klamalara göre Getty Images tüm ar?ivini ücretsiz olarak payla??ma açmaya karar vermi?.

Yeni uygulama ile dijital yay?nc?lar, blogger’lar ve benzeri mecralar, Getty Images foto?raflar?n? “embed” bir kod olarak içeriklerine gömebilecekler. Bu sayede Getty Images hem sanatç?n?n ismini ve kendi ad?n? görsel üzerinde gösterebilecek, hem de çok ziyaret edilen sayfalarda bu embed kod üzerinden reklam gösterme f?rsat?na kavu?arak foto?raflar?n üzerinden gelir elde etme ?ans? yakalayacak. Elbette kodlar üzerinden elde etti?i trafik ve kullan?c? istatistiklerini de reklam ?irketlerine satarak elde edece?i geliri unutmamak gerekiyor.

Öyle görünüyor ki, görsel fiyatlar?nda uzun y?llard?r indirime gitmeyen tok sat?c? Getty Images, art?k eskisi kadar kazanamad???n? fark ederek kendine yeni bir gelir modeli yaratmak zorunda kald?. Foto?raf sanatç?lar?n?n da bu yeni model sayesinde gelirlerinin artmas? bekleniyor.


0 Yorumlar