src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/PonoPlayer.jpg” alt=”PonoPlayer” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5482″ />

Son senelerde iPod’a onlarca rakip ürün geli?tirilse de hiçbirinin istedi?i ba?ar?y? elde edemedi?ini biliyoruz. Yine de buna ra?men çal??malar son buluyor de?il. Son olarak dünyaca ünlü Rock müzisyeni Neil Young taraf?ndan tasar?m? yap?lan, stüdyü kalitesinde müzik dinleme ?ans? tan?yan PonoPlayer ortaya ç?kt?. ?lk tan?t?ld???nda yeterli deste?i görmemesi nedeniyle seri üretime geçemeyen ürünün art?k Kickstarter kampanyas? da bulunuyor ve bunla birlikte i?ler de?i?ecek gibi.

128 GB dahili haf?zaya sahip olan PonoPlayer, üçgen ?eklindeki ilginç tasar?m?yla oldukça dikkat çekici görünüyor. Üzerinde üç buton bulunduran müzik çalar, ayr?ca bir LCD ekran?n da sahibi. Ses kalitesiyle iPod’u geride b?rakt??? söylenen PonoPlayer, ne kadar ilgi toplar ?imdilik belirsiz; özellikle MP3 çalarlar piyasas?n?n giderek darald??? ?u günlerde…

Apple’?n bile iPod’lar?na eskisi kadar de?er vermedi?i günümüzde bu giri?im, fazlas?yla cesur bir giri?im olarak kabul edilebilir. Ancak Young’?n tasar?m?na güveni tam. KickStarter kampanyas? ile hayat bulacak olan PonoPlayer için biçilen fiyatsa 399 dolar.


0 Yorumlar